DET KVINNLIGA NÄTVERKET FÖR LEDARSKAP • FÖRETAGANDE • KARRIÄR

Passion för mat

Längs slingrande småvägar kantade av nyutslagna trädknoppar, bär vägen ut från Stockholms innerstad till skärgården. Efter knappt en timmes bilfärd nås målet- Smådalarö gård. Konferensanläggningen ligger med magnifik utsikt över Östersjöns vikar, men trots naturens lugn är arbetstempot högt.
Det byggs om och fixas till över hela anläggningen och ett helt skärgårdsbrasseri ska uppföras innan sommaren. Ägare av anläggningen är Sabis, familjeföretaget som driver matbutiker, hotell och konferensanläggningar samt restauranger i Stockholmsområdet. Håller i tyglarna gör systrarna Caroline Cederblad, och Madeleine Brehmer, systrarna som leder Sabis.
– Vi köpte Smådalarö gård i maj 2011. Sedan dess har vi funderat på nästa steg för anläggningen, och nu är vi här mitt i byggnationen, berättar Caroline Cederblad, som är vd, under en guidad tur.

Sabis grundades 1874, under dåvarande namnet Slagteriaktiebolaget i Stockholm. Caroline och Madeleines farfar Eric Andersson köpte Sabis 1946 och sedan dess har det funnits inom familjen. Men att Sabis skulle vara anrikt, det tvekar duon inför.
– Man kan inte tänka för mycket bakåt, då riskerar man att bli förlamad och tyngd av historien. Självklart har vi en stor respekt och ödmjukhet inför vår historia, men vårt fokus är framåt, säger Madeleine Brehmer, vice vd.
Till en början bestod Sabis av köttbodar, som kom att bli butiker under 1900- talet. På 1940- talet köpte duons farfar Eric företaget, och det var även han som påbörjade Sabis utveckling till att bli vad det är idag. En kokerska flyttades helt enkelt från Sabis köttbod till matsalen på
dåvarande Enskilda Banken, och därmed utökades Sabis verksamhet med restauranger.
– Både farfar och vår pappa Claes (Andersson)har lärt oss att nya möjligheter finns överallt, det är bara att vara nära kunden och lyssna på deras behov, säger Caroline.

”Våra föräldrar uppmuntrade oss att göra precis vad vi ville med livet”

Råden från Eric och Claes har onekligen hjälpt. Idag består Sabis av tre affärsområden- matbutiker, restauranger samt hotell och möten. Totalt finns det 40 enskilda delar i företaget, och alla drivs som ett eget företag med en egen chef. Hotell och möten är det senaste tillskottet i Sabisfamiljen. där Smådalarö gård är flaggskeppet. För att ge kunder och lokalbefolkningen kring Smådalarö ett nöje för sommaren kommer det lanseras ett koncept som heter SDG Live, där det erbjuds livemusik av folkkära artister varje onsdag under sommaren.

   
   

   
   

Trots företagets familjetradition var det inte alltid självklart att Madeleine och Caroline skulle gå in som aktiva ägare eller operativa ledare i företaget.
– Våra föräldrar uppfostrade oss till att bli självständiga människor och uppmuntrade oss att göra precis vad vi ville med livet, berättar Caroline.
Så blev det också, både vägen efter gymnasiet och vägen in på Sabis blev väldigt olika för dem båda. Caroline började på butiksgolvet som 19-åring ­
efter studenten. Väl ute i arbetslivet var det kontakten med kunder och medarbetare som lockade henne vidare.
Madeleine valde å sin sida en helt annan väg.
– Jag skulle vara den frifräsande lillasystern och var mån om att skaffa mig ett jobb utanför Sabis. Jag var länge osäker på om jag kunde se mig själv inom företaget, så jag jobbade på annat håll. Däremot alltid med mat, vilket är lite roligt och något jag insåg först i efterhand, berättar Madeleine.
Det var för några år sedan som saker och ting förändrades. Sabis hade en tuff period och samtalen inom familjen blev allt fler och allt längre. Caroline berättar att det inte var en lönsamhetskris, utan en strategisk kris. Företagets riktning framåt stod inte riktigt klar för varken ägarfamiljen eller
medarbetarna. Något behövde göras.
– Till slut blev det så skarpt läge i diskussionerna hemma runt köksbordet att pappa sa åt mig att sluta berätta vad som skulle göras, och istället komma och ändra det själv. Han visste nog vad han gjorde, för det väckte min tävlingsinstinkt och slutade med att jag faktiskt gick in i familjeföretaget, berättar Madeleine.

 

När båda systrarna hade gått in i ledande positioner var det dags att påbörja arbetet med att styra om riktningen för Sabis. Det klämmande skon var restaurangerna, och det var där duon tog de stora krafttagen. Den intensiva perioden tjänade sitt syfte Sabis gick vinnande ut på andra sidan.
– Det var mörkt en tid, men sedan dess har vi förändrat i stort sett allt. Hur vi jobbar, hur vi rekryterar och hur vi bygger upp verksamheten, säger
Madeleine.

2010 väntade ännu en utmaning för Sabis och för ägarfamiljen. Både Caroline och Madeleine ville gå in och ta mer operativt ansvar. Diskussionerna inleddes under en period när deras pappa Claes blev sjuk, och det blev då en naturlig övergång. Caroline gick in som vd och Madeleine som vice vd.
Från att tidigare ha haft specifika arbetsområden, Caroline var personalchef och Madeleine affärsområdeschef, gick de nu till att ha ett övergripande operativt och strategiskt ansvar. Stödet både från ledningsgruppen och pappa Claes var väldigt starkt, och hjälpte i en känslig tid.
– Ett sådant skifte är en delikat situation och den kräver att man är väldigt ödmjuk inför situationen. Många av våra medarbetare under den tiden hade till och med bytt blöjor på oss som barn, vilket ­visar hur familjärt Sabis är. De hjälpte till att lära upp oss professionellt, och så går vi in och ska bli deras chefer. Det var två parametrar som avgjorde om det skulle gå, och det var att få medarbetarnas förtroende och att vår pappa visade oss förtroende. Det var viktigt att han signalerade att han inte behövde dubbelkolla allt, utan att han kunde släppa ansvaret helt till oss, förklarar Madeleine.

Nu har Caroline och Madeleine suttit på sina positioner i några år och blivit varma i kläderna. De är mycket måna om att fortsätta strävan efter att vara ett företag som siktar framåt istället för att tyngas av sin historia. Att leda ett företag med 700 anställda och en miljard i omsättning kräver starkt ledarskap.
När de själva ska förklara hur de ser på sin ledarroll, uppstår först en kort tystnad.
– Det är en svår fråga att svara på. Men en av våra grunddeviser är samarbete och kommunikation. Det leder till ödmjukhet och det krävs när 700 personer ska arbeta tillsammans. Inget är så jobbigt att det inte går att prata om. Det är en av de viktigaste saker pappa har lärt oss, att relationer är viktigare än kalkyler och det hoppas jag präglar vårt ledarskap, säger Madeleine.
Caroline fyller i och berättar om vikten av bra medarbetare och att det alltid är där kontakten med kunden sker.
– Våra medarbetare och kollegor har alltid varit den främsta prioriteringen för oss, det är vår förlängda familj. Vi är ett serviceföretag, och då kan man inte förringa den mänskliga faktorn, för det är där mötet sker. Vi är aldrig bättre än den senaste kundupplevelsen, säger Caroline.

Som utomstående betraktare är det lätt att se att systrarna förstår varandra utan ord och de fyller utan problem i varandras meningar. Det vanliga syskongnabbet syns däremot inte till. Respekten mellan dem båda är stor, både på det privata och på det professionella planet, ett krav för att relationen ska fungera menar Caroline.
– Vi har en stor trygghet i att vi är systrar, vi har alltid varandras rygg. Även om någon av oss gör fel så backar vi varandra. Med det sagt kan vi också skilja på privatliv och yrkesliv. Ena stunden kan jag prata med Madeleine i rollen som hennes vd, och i andra stunden som hennes syster om våra respektive barns fotbollsträning. Det har vi blivit duktiga på med tiden. Däremot så tror jag att vi faktiskt hade kunnat funka bättre som partners om vi inte hade varit systrar. Det ger stora möjligheter att vara som ett vitt papper för en partner, men nu vet vi ju redan allt om varandra. Vi började i en nära relation och blev yrkespartners, istället för tvärtom som de flesta gör, säger Caroline.

Att två kvinnor som är systrar driver ett så pass stort företag hör inte till vanligheterna. Det märker duon av i fascinationen de möts av hos folk, och de talar gärna om kvinnligt ledarskap och hur det ser ut i affärsvärlden.
– Det är klokt att skippa avundsjukan i affärsrelationer, något jag tror oftast drabbar kvinnor. Vi är tacksamma över nyfikenheten och talar gärna om det eftersom vi är så trygga i våra roller. Vi kan möta vilka yttre krafter som helst tillsammans. Kvinnor måste bli bättre på att boosta varandra och vara schyssta mot varandra, säger Caroline.

Orden schysst och reko kommer upp många gånger under samtalet och det märks att det är viktigt för Caroline och Madeleine. Förklaringen till detta ligger i barndomens samtalsämnen med föräldrarna, där heta ämnen kring middagsbordet kretsade kring vad som var rätt och fel.  Reko- tänket har satt sin stämpel på sättet systrarna gör affärer och hur Sabis ska drivas.
– Vi gör affärer som är schyssta och som inte handlar om snabba cash, vi handlar inte med tvivelaktiga aktier eller spekulationsaffärer. Vi tänker mycket kring hållbarhet och CSR-arbete, men har valt att kalla det för reko för att alla ska kunna relatera till det. Som andra stora företag granskas även vi i upphandlingar och då gäller det att kunna stå för sina affärer. Det gör att vi kan sova gott om nätterna, säger Caroline.
Det har blivit allt vanligare för större företag att utarbeta en profil kring socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Detta märkte duon av när kraven på upphandlingar började öka, och plötsligt krävdes det dokumentation på sådant arbete.
– Vi märkte då att vi redan uppfyllde alla krav, och att vi hade jobbat utifrån de principerna i 15 år. Närodlade, kvalitativa råvaror har alltid varit viktigt för Sabis. Det vi behövde var att sätta namn på saker och ting och att strukturera upp det. Vi började i vår tur ställa krav på våra leverantörer. Vill man till exempel vara med i vårt koncept Bondens val, så är det vissa regler som gäller. Det gav väldigt positiv respons, och vi är idag en av Sveriges största inköpare av närodlade produkter, säger Madeleine.

Rekotänket är en devis som fler än Caroline och Madeleine följer om man ska tro dem. Intresset kring ekologisk mat har ökat explosionsartat i Sabis verksamheter under de senaste fyra åren.
– Vi märker att kundernas intresse för råvarorna och maten har ökat stort, och de delar våra tankar kring att tänka reko. Man vill veta var maten kommer ifrån och hur den är framställd, det ligger i tiden. Allmänt tycker jag att passionen för bra mat har ökat, säger Madeleine.
När flera aktörer ställer krav på varandra, bildas en naturlig kedjereaktion. Duon har varit med om att en lokal leverantör ändrade rutiner helt, efter att kraven ställdes på Sabis att leverera varor utifrån ett visst miljöarbete.
– Man glömmer att man faktiskt kan påverka och att kunskapen kring dessa frågor ökar. Jag tror vi är på väg mot en bättre värld, säger Caroline. •

Text: Louise Wachtmeister

Spara

Spara

Spara

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *