Nätverk för kvinnor i näringslivet

Den 9-10 november var det kurs för alla som är intresserade av styrelseuppdrag! Vi höll till hos Rolf Lydahl på Hotel Malmköping, som också var hjärnan bakom arrangemanget och hade lockat alla fantastiska föreläsare.
Therese Reinfeldt, partner och grundare av Stardust Search, talade om hur professionella styrelserekryterare jobbar och hur man får kontakt med dem.
Rune Brandinger, 86 år(!), talade om valberedningarnas arbete.
Gunnar Alexandersson, ägare och VD för konsultföretaget Styra, som arbetar med ägar- och styrelsefrågor, talade om ägardirektiv som utgångspunkt för en lyckad styrelserekrytering i små och medelstora familjedominerade bolag.
Ramsay Brufer, ägaransvarig på Alecta, talade om hur större institutioner arbetar med rekrytering av styrelsemedlemmar till bolag som man har stora ägarandelar i.

MEDVERKANDE:

Therese Reinfeldt
Partner och grundare av Stardust Search. Tidigare bl.a arbetat på Finansdepartementet som ansvarig för rekrytering och utvärdering av styrelser i de statligt ägda bolagen.
Talar över temat: Hur arbetar en professionell rekryterare av styrelsemedlemmar och hur får jag kontakt med en sådan för att själv få styrelseuppdrag.

Rune Brandinger
86 år. Nestor inom styrelsearbete och styrelseutbildning. Haft ett 80-tal styrelseuppdrag. Har skrivit flera böcker: ”Ägarstyrning ägardirektiv.” ”Det nya styrelsearbetet.” ”Valberedningen – nyckeln till en bra styrelse.”
Talar över temat: Valberedningar – vad är det och hur går arbetet i en valberedning till.

Gunnar Alexandersson
Ägare och VD för konsultföretaget Styra, som arbetar med ägar- och styrelsefrågor. Han har varit med om att ta fram ett sextiotal ägardirektiv och lett två hundra styrelserekryteringar. Arbetar med Styrelseakademiens styrelserekryteringar. Talar över temat: Ägardirektivet som utgångspunkt för en lyckad styrelserekrytering i små och medelstora familjedominerade bolag.

Ramsay Brufer
Ägaransvarig på Alecta. Verksam i bl.a. åtta valberedningar i börsnoterade bolag. Talar över temat: Hur arbetar större institutioner med rekrytering av styrelsemedlemmar till bolag som man har stora ägarandelar i.

Rolf Lydahl
Moderator. Ägare Hotel Malmköping. Flertal styrelseuppdrag.

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *