Nätverk för kvinnor i näringslivetHur kan företag säkra sin konkurrenskraft och ständigt förnyas? Forskaren Annika Steiber har skrivit boken som presenterar en ny managementmodell som utvecklats i Silicon Valley.

Text Hege Hellström

 

– Jag upplevde att jag satt inne med insikter som måste spridas, speciellt till mitt hemland, i syfte att säkra svensk konkurrenskraft på sikt, säger Annika Steiber som skrivit boken Silicon Valley-modellen tillsammans med Sverker Alänge.
Annika är doktor från Chalmers tekniska högskola och har 18 års erfarenhet av att leda både startup-företag och större företag inom hightech-sektorn.
I dag är hon Managing Director på Berkeley Research Group samt grundare av och vd för svenska bolaget A.S. Management Insights AB (f.d. Innoway), ett företag med missionen att utveckla ny vetenskap inom området management och organisation. Hon sitter också i styrelser för svenska bolag.

Silicon Valley-modellen är en managementmodell som utvecklats över tiden främst i Silicon Valley och som nu har förfinats av innovativa globala företag som Google, Facebook, LinkedIn, Twitter och Tesla Motors.
– Kort sagt betyder modellen i många aspekter 180 graders skillnad från ett moget, traditionellt företag. Till exempel, om det mogna traditionella företaget är hierarkiskt och byråkratiskt så eftersträvar den nya modellen en platt, snabbrörlig organisation med mycket lite byråkrati, säger Annika Steiber.
Exemplen i boken är alla ”nya”, innovationsdrivna företag, men man kan tillämpa modellen i mognare företag, tycker hon.
– I boken tar vi upp att den nya modellen har utvecklats över tiden i Silicon Valley, bland annat tack vare regionens starka utveckling av informationsteknologin och internet. Vi tar också upp vilka krav och möjligheter det har ställt respektive gett företagen att vara uppfinningsrika och snabba. Men vi har också sett mer traditionella, mogna företag anamma flera av dessa koncept som är en del av den nya modellen. Till exempel har vi intervjuat 26 multinationella bolag som alla har introducerat några av de koncept som också Google och Facebook använder sig av.

Bland forskare i Sverige debatteras det fortfarande om det verkligen är en ny modell.
– Praktiker i från både det privata näringslivet och den offentliga sektorn verkar dock känna av och tro att det här verkligen händer och att det finns behov av att det händer. Hittills har jag föreläst för kanske 27 000 personer i Sverige under de senaste fyra åren.
Annika hade också två doktorander från KTH som valde Silicon Valley-modellen och försökte validera den genom att titta på fyra traditionella svenska företag. Deras slutsats var att modellen verkligen börjat sprida sig bland dessa fyra företag.
Råden till företag som vill implementera modellen eller över huvud taget bli mer innovativa är att lära mer – genom att läsa, till att börja med.
– Läs mina två böcker, Googlemodellen från 2014 och nu denna bok. Jag har andra som började så och sedan påbörjade sitt eget förändringsarbete internt; ofta i små steg och med högsta ledningens support. För en mer detaljerad roadmap för varje organisations förändringsresa måste jag först sätta mig in i var de befinner sig, var problemen ligger och sedan börja förändra i små steg, ofta genom att konkreta resultat börjar genereras ganska omgående.

Annika är uppvuxen i Göteborg, ”med en dröm att förändra världen” – och hon anger numera ”världen” som sitt arbetsfält. Hon jobbar som sagt på Berkeley men också som senior forskare tillsammans med Sverker Alänge på Chalmers samt med professor Henry Etzkowitz på Stanford University. Hon undervisar också i kursen Innovation in Silicon Valley and Beyond på Santa Clara University i hjärtat av dalen.
En avgörande faktor som format hennes karriär var en känsla.
– Jag tror att min känsla av att vara annorlunda har varit en viktig sak. Först var det en nackdel men idag är det min främsta styrka. En annan sak är min erfarenhet av startups (cirka nio år) där jag lärde mig vad entreprenörskap och vikten av snabbhet och vad nätverkande verkligen innebär. Den sista är min attityd Create Dust och How hard can it be.

Kvinnor har det olika i Sverige och Silicon Valley när de gäller jämställdhet, enligt Annika.
– I Sverige är det ganska bra men det är fortfarande inte jämlikt. Kvinnorna har ett större stöd i Sverige än i Silicon Valley, i form av offentligt dagis, fritids och så vidare som nästan inte kostar någonting. Fler och fler arbetsgivare vill också se kvinnor i styrelser och i ledande befattningar vilket är toppen. Men min erfarenhet är trots detta att kvinnor drar ett tungt lass i hemmet efter det att de får barn.
För att förbättra jämställdheten tror hon på tidig utbildning av kvinnor i framtida viktiga teknologier.
– De kommer utgöra grunden för mycket av den ekonomiska tillväxten framöver och därmed underlag för högre löner och status.
Men det handlar också om attityder och ansvar för barn och hem.
– Vi måste fortsätta arbetet med att ändra attityder kring vem som tar hand om barnen-frågan. Här måste också normen i samhället mjukas upp så det är okej för en kvinna att vara hemma mindre än tolv månader med sitt barn. Det behövs fortsatt bra stöd runt familjen vad gäller barnpassning under arbetstid.
Annika tycker också att det svenska rut-avdraget ska gälla för att anlita en au pair som en extra trygghet för barnen när kvinnan och mannen arbetar full tid.
– Au pairen blir framför allt kvinnans vapen för att kunna skaffa sig en tillvara liknande den mannen ofta har. Detta gäller speciellt i Silicon Valley där det inte finns offentligt dagis.

Annika lärde sig som barn att man inte ska lita på någon.
– Jag lärde mig tidigt att inte lita på folk, så jag har under hela vuxenlivet försökt lära om. Det ger en mycket positiv effekt om man litar på folk och alltid agerar enligt sin inre kompass över vad som är rätt och fel.
Om lärdomen från misstag handlar om att våga lita på andra människor, så handlar den viktigaste lärdomen från framgångar om att det gäller att inte bli ”fat and happy”.
– Framgångar är alltid bara temporära, det gäller att snabbt komma upp i sadeln igen och fortsätta sin resa mot sin vision. Plus att framgångar inte baseras primärt på hur kunnig man är, utan en kombination av insikt, människokännedom och momentum, att man är i rätt tid.
Bästa rådet för att lyckas är enligt Annika att man bestämmer sig för vad man har passion för.
– Och omge dig med människor som du lär av och som ger dig positiv energi, sluta aldrig drömma och låt ingen! stoppa dig från att vara dig själv och uppfylla dina drömmar, göra det DU mår bra av. •••

 

Silicon Valley-modellen, så som den sammanfattas visuellt i boken.

 

ANNIKA STEIBER
Yrke Rådgivare, forskare, utbildare.
Bakgrund Göteborg, Stockholm, sedan världen.
Ålder Bara i Sverige man frågar efter detta 😉
Bor Silicon Valley men är frekvent i Stockholm.
Familj Digital Transformation-gurun Rikard Steiber och tre barn, inklusive hunden.
Hobby Fitness, coaching, lära om nya saker och människor.
Motto ”Always create dust” samt ”How hard can it be?”
Dold talang Bevisat att Skype funkar utmärkt som direktlänk från Silicon Valley till konferensanläggningar och företag i Sverige. Föreläser 50-60 procent via Skype idag.

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *