DET KVINNLIGA NÄTVERKET FÖR LEDARSKAP • FÖRETAGANDE • KARRIÄR

En flod av #metoo

Uppropen bland kvinnor i alla branscher, mot sexism, sexuella trakasserier och övergrepp fortsätter. Några har publicerats, men namnlistor fortsätter att fyllas med namn och facebookgrupper fortsätter att fyllas med berättelser och vittnesbörd. Några grupper håller fortfarande på att mobilisera och kommer att publicera sina upprop de närmaste dagarna.

Här är många – säkert inte alla – upprop:
#felallokerat – Banker
#deadline – Journalister
#vikokarover – Restaurang
#teknisktfel – Techbranschen
#felfil – IT
#imaktenskorridorer – Politiken
#nustickerdettill – Vården
#metoovoo – Vård och omsorg
#ademetoo – Akademikerna
Förlagsbranschen
#timeout – Idrotten
#tystdansa – Dansarna
#orosanmälan – Socialarbetare
#rackupphanden – Gymnasieeleverna
#tystiklassen – Skoluppropet för både lärare och elever
#inteförhandlingsbart – Fackföreningsrörelsen
#banaväg – Transportbranschen
#taggarnautåt – Floristbranschen
Fordonsindustrin
#utantystnadsplikt – Läkare
#påvåravillkor – Försäkringsbranschen
#vardeljus – Svenska kyrkan
#idetoffentliga – Statligt, regionalt, kommunalt anställda
#sistaspikenikistan – Byggbranschen
#Hjälpaintestjälpa – Personliga assistenter
#obekvämarbetstid – Butiksanställda
#skrattetihalsen – Komiker
#ickegodkänt – Verksamma inom skolan, pedagoger och övrig personal
#killtheking – Hårdrocksscenen
#tystnadtagning – Skådespelare
#medvilkenrätt – Jurister
#visjungerut – Sångare
#närmusikentystnar – Musiker

Även Reklam/pr/kommunikation är på gång med ett upprop.
Läs mer i kommande nummer av Passion for Business.

One thought on “En flod av #metoo

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *