Nätverk för kvinnor i näringslivet


När man bidrar till bistånd kan det ibland finnas ett litet gnag, en liten oro för att det läcker pengar på vägen. Och kanske en oro för att man är med och skapar inlärd hjälplöshet. Hand in Hand är raka motsatsen till det.

Text Catharina Hansson

Målet är att skapa tio miljoner jobb bland världens fattigaste kvinnor. Och det målet närmar sig ”hjälp till självhjälpsorganisationen” Hand in Hand med stadig fart. I dag är man uppe i 2,5 miljoner skapade eller vidareutvecklade jobb.

I mitten av 1990-talet bildade pensionerade rektorsparet Gunnel och Olle Blomqvist en förening som hette Hand in Hand. De samlade in pengar till olika biståndsprojekt i indiska delstaten Tamil Nadu. Efter en tid vände de sig till den erfarne företagsledaren och industrimannen Percy Barnevik, som hjälpte till att skapa en större och mer effektiv organisation.

Genom att tänka industriellt och använda sina kunskaper om hur man skapar tillväxt och håller låga kostnader har Barnevik haft en viktig roll i att bygga upp Hand in Hand till den omfattande rörelse den är i dag.

Dagens Hand in Hand består av ett nätverk av organisationer, som dels arbetar med insamlingsverksamhet från kontoren i Stockholm och London och bedriver programverksamheter i bland annat Indien, Zimbabwe, Kenya, Afghanistan.
Hand in Hand är inte en vanlig bistånds- eller hjälporganisation. Genom affärsträning och utbildning i självhjälpsgrupper för i första hand kvinnor, erbjuder man möjligheten att starta företag. Hittills har 1,6 miljoner företag startats på detta sätt. Det finns även möjlighet till finansiering genom mikrolån. Hand in Hand driver också skolor för barn som arbetat och har hittills tagit 260 000 barn från arbete till skolgång. Dessutom bygger man upp vårdmottagningar och medborgarcenter med internet och tidningar och hjälp med läxor eller kontakter med myndigheter. I december 2015 var 3 408 center verksamma.
Miljö är en annan viktig aspekt av arbetet, genom bland annat hållbar avfallshantering och vattenprojekt.

Några exempel på hur man kan bidra:
900 kronor ger en kvinna starthjälp för att utbildas och komma igång med ett eget företagande. På så sätt hjälps en hel familj ur fattigdom.
295 000 kronor sponsrar en hel by, med sjukvård, skola och hjälp till företagarna.

VAR MED I PFB:s SAMARBETE MED HAND IN HAND!
Hur många nya företag kan vi vara med och starta? Kan det rent av bli en hel Passion for Business-by?
Swisha 123 9000 910 och märk ditt bidrag med PFB.
Eller gör en insättning märkt PFB till:
Plusgiro 90 00 91 – 0
Bankgiro 900 – 0910

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *