DET KVINNLIGA NÄTVERKET FÖR LEDARSKAP • FÖRETAGANDE • KARRIÄR

Klara Adolphson leder nytt program på Handelshögskolan

Klara Adolphson, expert inom ledarskap och innovation, som ni kunde träffa på Passion for Business event ”Passion for Change” leder nu ett nytt program på Handelshögskolan, riktat till toppchefer.

Utbildningsprogrammet Decoding X, initierat av Claudia Olsson, VD på Exponential AB och YGL, World Economic Forum samt Klara Adolphson har inlett ett samarbete med Handelshögskolan Executive Education. Programmet, som blir det nya flaggskeppsprogrammet för högre chefer, ska ge deltagarna den kunskap som krävs för att avkoda dagens och morgondagens komplexa, snabbrörliga och digitala värld.

– Näringslivet är i stort behov av den här typen av utbildning, som fokuserar på konkreta metoder för att förstå och agera i den digitala transformationen. Decoding X kommer att vara Nordens främsta plattform där morgondagens ledare möts och stärker såväl sitt ledarskap som sin innovationskapacitet. Detta sker med stöd från ett internationellt nätverk av föreläsare knutna till Handelshögskolan och Decoding X, säger Anders Richtnér, associate professor och VD Handelshögskolan Executive Education.

Handelshögskolans professor Robin Teigland är sedan tidigare engagerad i utvecklingen av Decoding X och kommer även att ingå i utbildningens fakultet. Med stöd av Vinnova har Decoding X under våren bland annat genomfört en serie workshops med representanter från storbolag, startups, politik och offentlig förvaltning, i syfte att utveckla konceptet.

– Globalisering, exponentiell teknikutveckling, digitalisering och ökat fokus på hållbarhet är bara några av de drivkrafter som akut utmanar dagens ledare. För att vända detta till möjligheter krävs förmågan att fatta snabba beslut och skapa nytt, samtidigt som man vågar satsa långsiktigt. Deltagarna förses med verktyg för att inte bara följa med i samhällsförändringen, utan för att kunna leda den, säger Klara Adolphson, medgrundare av Decoding X.

Utbildningsprogrammet Decoding X kommer att starta sin första kursomgång i mars 2018. Ansökan för deltagare öppnar i september 2017.

Mer info www.decodingx.com/news

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *