Nätverk för kvinnor i näringslivetOPINIONSBILDARE. Hon syns överallt just nu, på tidningsomslag och i tv. Så jobbar hon också med den kanske mest brännande frågan just nu – som expert på flyktingkvoten.

Text Catharina Hansson Foto Julia Jane Persson

Ända sedan gymnasietiden har Suad Ali varit engagerad i flyktingfrågor. Hon samlade in pengar till Läkare utan gränser och hjälporganisationen Islamic Relief. Hon ordnade informationsträffar för somaliska ungdomar för att få fler av dem att studera på universitet. Hon engagerade sig i Utrikespolitiska föreningen och Hungerprojektet. För att bara nämna något. Idag arbetar hon som expert på flyktingkvoten på Migrationsverket, men tjänstgör tillfälligt hos generaldirektör Anders Danielsson.

Drivkraften är möjligheten att vara med och påverka, i alla sammanhang som gynnar det övergripande målet, som är allt annat än blygsamt:
– Målet är klyschan att världen ska bli lite bättre. Mer konkret handlar det om globala frågor som fattigdomsbekämpning, kunskapsutvecklig, migration.

Något som Suad nämner med stolthet är arbetet med att öka antalet kvotplatser i världen, ett uppdrag som Sverige fick från UNHCR och där kärngruppen Suad arbetade med inom ramen för Sveriges ordförandeskap verkligen nådde resultat.
–När vi började fanns det 7 000 platser för kvotflyktingar från Syrien och vi lyckades få upp det till 130000 kvotplatser. Då blir det så konkret att man verkligen kan göra skillnad.

Hennes personliga mål är inte heller blygsamma. Hon siktar på New York och att fortsätta arbeta internationellt.
–Jag har alltid velat jobba på FN:s högkvarter I New York, men jag vill också fortsätta med fältarbete och se resultat konkret på plats. Jag vill fortsätta att driva de här frågorna. En annan dröm är också att skriva en bok!

När Suad var drygt tre år gammal flydde hennes familj från Somalia under det klankrig som brutit ut. Flera av hennes släktingar dog under flykten, men Suads familj tog sig till Kenya, där många flyktingar från Somalia samlades i flyktingläger. Dock inte hennes familj. De tog sig vidare till Sverige där de sökte och fick asyl.
Arbetet på Migrationsverket tog henne tillbaka till Kenya och den plats som kunde ha blivit hennes hem, världens största flyktingläger Dadaab. I tv-serien Fosterland kunde vi följa Suads arbete med att leda den delegation som förberedde kvotflyktingar inför resan till Sverige.
Och det är inte bara där hon syns. Av Veckans Affärer har hon utsetts till Årets opinionsbildare och listas som en av årets Supertalanger. Hon är ny krönikör i tidningen Chef – i sällskap med bland andra Petter Stordalen och pryder tidningens omslag.

Suad har snabbt blivit en förebild och inspiration för unga tjejer med liknande bakgrund, men också för många som inte faller inom normen och som känner sig inspirerade av hennes karriär.
– När jag växte upp och gick i skolan så fanns det ingen jag kunde relatera till, som såg ut som mig. Jag önskar att jag fått den boosten – ”kan den, så kan jag också”!

Suads första krönika i tidningen Chef handlar om att möta rasism. Hon beskriver en händelse som hon själv upplevt och tystnaden från alla runtomkring. Samma dag läser jag en krönika som en annan kollega har skrivit om vad man kan uppleva som kvinna när det gäller oönskade kommentarer och om hur svårt det är att bemöta.
Likheterna i händelserna och era reaktioner slår mig. Hur bemöter man detta? Vad säger man?
–Jag har funderat enormt mycket på det: Händelsen som jag beskriver inträffade 2011. Min brytpunkt kom 2013, det året var en ”ta ingen skit”-punkt för mig. Jag var trött på det. Det blev så tydligt för mig att så här ska det inte vara. Jag gick ifrån att vara tyst och inte vilja synas till att nu bli förbannad.
–När jag åkte tåg med fyra byggjobbare som satt och pratade om de som kommer hit och tar våra jobb… Då frågade jag om de har varit i ett flyktingläger.
–Många verkar tro att flyktingar flyr från 1500-talet och inte från krig och förföljelse.
–Det är lätt att tycka saker när man inte vet. Men det är inte okej att häva ur sig rasistisk galla bara för att man är okunnig.
–Alla människors tystnad. Det är också en handling. Om alla är tysta blir det okej. Det är allas skyldighet att saga ifrån.

Vad kan då vi kvinnor som är etablerade i samhället och näringslivet göra för att bjuda in och stötta de högutbildade och yrkeskvinnor som kommer hit? Det har aldrig kommit så många högutbildade flyktingar till Sverige som nu. Hur kan vi få del av deras kompetens och resurser?
–Det finns oerhört mycket att göra både med de som kommer nu och de som redan finns här sedan tidigare. Utrikesfödda är fortfarande underrepresenterade i så många sammanhang. Som Rättviseförmedlingens Seher Yilmaz många gånger understrukit behöver mångfald även finnas på chefs- och ledningsnivå.
–Just nu kommer det många till Sverige som har väldigt mycket kunskap och kompetens med sig. Jag tänker mentorskap, praktik, språkutbildning, kompetensutveckling och nätverk. Numera går det så lätt att nå ut via sociala medier. Och man kan erbjuda praktikplatser, det går ju så mycket snabbare att komma in i samhället om man har praktik på ett ställe där svenska talas och får utlopp för det man har kompetens inom.
–Yrkesdörren* som kopplar ihop etablerade svenskar med nyare är ett jättebra alternativ, men dit söker man sig kanske lite senare i processen. Nyanlända vänder sig ofta till organisationer som de känner igen och där kan Röda Korset och andra etablerade organisationer vara en bra kontaktförmedlare.
– Men det behöver inte vara jättekomplicerat, människor måste mötas och nätverka, man kan bara ta en lunch. Det behöver inte vara mer än så. •••

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *