Dags för en modern webbplats? 3 anledningar till ny design

Det finns många anledningar varför ett företag kan behöva uppdatera och modernisera sin hemsida. Designen är mer än det estetiska, designen är avgörande för strukturen. Strukturen avgör hur besökaren och sökmotorer upplever webbplatsen. Här kan du fördjupa dig i varför du bör uppdatera designen på företagets hemsida.

1. En omodern webbplats kan vara svårnavigerad

Ny design är inte bara den grafiska designen. Det är att arbeta med struktur och utifrån användarupplevelsen. Besökaren som letar efter en produkt eller information kommer inte lägga tid på att klicka sig runt. UX-design är därför en viktig del för att möta besökarens behov.

Ett vanligt tecken på att sidan är svårnavigerad är att det går att se mycket trafik på webbplatsen men besökaren stannar bara en kort tid. Behöver hemsidan en uppdatering finns det bra webbyråer som arbetar med kunder över hela Sverige. Bland annat finns det en bra webbyrå i södertälje som kan små och stora företags olika behov.

2. Mobilversionen är inte tillräckligt responsiv

Att allt fler surfar på mobilen och inte bara använder desktopversionen ställer krav på företags webbplatser. Har mobilversionen sämre prestanda eller funktion riskerar företaget att tappa potentiella leads och befintliga kunder. Sökmotorer som Google rankar även mobilversionen.

Exempelvis Google använder även mobil-first. Det vill säga att Google använder mobilversionen före desktopversionen vid indexering. Därför är det viktigt att tänka på mobil-first indexering för att rankas bättre. Det är även viktigt för att kunna locka nya som befintliga kunder.

3. En omodern webbplats som inte tilltalar rätt målgrupp

Har företaget funnits länge kan även målgruppen förändras. Det kan märkas genom att trafiken till sidan dalat över tid. Ett annat tecken är att besökare bara tittar på ett visst utbud. Ytterligare tecken kan vara att besökaren söker efter tjänster eller produkter företaget inte erbjuder.

Det kan även vara ett sätt att hitta nya kunder och användare. För att tilltala rätt målgrupp eller ny målgrupp kan det behövas en lite större insats. Bland annat genom att tydliggöra vilken målgrupp eller målgrupper som företaget riktar sig till. Därefter arbeta med design och struktur som är mer i linje med vad som efterfrågas.

Lämna en kommentar