Är kvinnliga skribenter sämre än män?

Generellt bedöms kvinnor vara sämre skribenter än män. Varför kan man undra när det inte stämmer. Kvinnor är minst lika bra skribenter som män och att döma efter kön är gammalmodigt och trångsynt. Skribenters talang hör enbart till den skrivandes hand oavsett kön.

Kvinnligt och manligt

Att vara läsare av skribenters texter oavsett kön är något som vissa säger sig kunna se skillnad på. Vad menas med att kunna se det, kan man fråga sig. Finns det några tydliga forskningsresultat på att det skulle vara skillnad och att kvaliteten skulle hänge sig åt det manliga att vara bättre?

Tveklöst nej. Skribenters kunskap och talang inför det skrivna skapandet ligger innerst inne hos individen, oavsett kvinna eller man. Att tolka texter kan inte heller alla göra, det är också en talang som inte påverkas av ens kön. Eller ska män bedöma manliga skribenters texter och kvinnor bedöma de kvinnliga skribenternas texter för rättvisa?

Det finns ingen sanning i att kvinnliga skribenter skulle vara sämre än män.

Grunden till påståendet

Att det uppkommit en fråga om kvinnliga skribenter skulle vara sämre än manliga sådana, kan nog bottna i att det fortfarande råder viss kvinnlig fientlighet att just kvinnor kan vara lika framgångsrika som män. Detta är något som gäller inom de flesta områden.

Eller kan det vara så att kvinnliga skribenter skriver mer med avtryck av personliga känslor i texter? Eller om det är bedömare som påstår detta om kvinnliga skribenter rentav genomsyras av den klassiska svenska avundsjukan? Eller är det fortfarande så att samhället inte kommit längre än såhär att även kvinnor kan vara lika bra eller faktiskt till och med bättre än män inom skrivandet av vissa saker? Likväl som män kan vara bättre än kvinnliga?

Såklart kan det föreligga ämnen som gör både kvinnliga och manliga skribenter mer lämpade att skriva om vissa teman, exempelvis graviditet och förlossning; där har kvinnan försprång. Eller kanske artikel om ett besök hos urologen, där har mannen försprång. Men att generellt bedöma kvinnliga skribenter vara sämre är fel.

Lämna en kommentar