Vägmarkeringar – att bli entreprenör inom nischad bransch

Vissa branscher är mer specialiserade i sig än andra. Därför kan det vara lönsamt att bli entreprenör som nischar sig mot speciella arbetsuppgifter. Inom entreprenad och byggbranschen är det inget ovanligt att bli specialist.

Exempelvis går det att specialisera sig på vägmarkeringar. I samband med vägarbeten och infrastrukturprojekt är det inte ovanligt att ta in specialister på asfaltsmålning. Det gäller även vid anläggning av parkeringar inför både bostadsbyggande och kommersiella fastigheter.

Det går att specialisera sig mot vägarbeten

Svenska vägar har stora behov av underhåll, det beräknas att cirka 13 % av de statliga vägarna är i mycket dåligt skick. Sen finns det stora behov av att underhålla och även många andra vägar. Det inkluderar att utföra linjemålning och förbättra vägmarkeringar.

Vägarbeten är även säsongsbetonat då många arbeten inte kan utföras vintermånaderna i Sverige. Att bli entreprenör inom exempelvis vägmarkeringar har stor potential att bli lönsamt. Det kommer satsas många miljarder på olika vägprojekt kommande åren. Då kan det gå att få uppdrag på underentreprenad för större företag och i vägprojekt som sträcker sig över en längre tid.

Ett hinder, stora investeringar och krav på branschkunskap

Att bli entreprenör inom vägmarkeringar har flera utmaningar. Det krävs en maskinpark och fordon som kan matcha beställarnas krav. Utöver det krävs medarbetare som har rätt kompentens och utbildningar.

Ofta ställs krav på utbildningar inom heta arbeten men även Trafikverkets utbildningar inom arbete på väg. Det har att göra med att det krävs kunskap att arbeta i exempelvis tung trafik på motorväg. Exempelvis är E4 en utmaning där arbete utförs samtidigt som trafiken löper på som vanligt.

Därför är inte nischen en bransch för alla. Branschkunskap och möjlighet till stora investeringar är ett måste för den som vill ge sig på vägmarkeringsbranschen.

Lämna en kommentar