Varför söker många företag IT-projektledare?

Företag behöver ofta en projektledare med specialistkompetens när ett IT-projekt ska genomföras. Det kan vara för att implementera nya IT-system eller andra tekniska projekt. Projektledare är den som ser till att budgeten inte överskrids, koordinerar övriga deltagare och håller stenkoll på hur arbetet fortlöper.

Att rekrytera rätt profil på en projektledare kan vara en utmaning. Exempelvis Uptrail hjälper företag och projektledare med rätt kompetens att hitta varandra. Att kunna matcha både ledarkunskaper och tekniska kunskaper gör det lättare att projektet lyckas.

Vad gör en IT-projektledare?

En IT-projektledare behöver inte bara besitta specifika tekniska kunskaper. Företaget behöver även en projektledare som kan:

  • Koordinera och leda projektet intern och extern. Det ställer stora krav på ledarskapsförmåga och social kompetens.
  • Förstå olika tekniker och agera rådgivare både internt inom företaget som åt kunder.
  • Förmågan att kommunicera klart och tydligt. Det gäller att projektledare kan sammanknyta externa leverantörer med företaget.
  • Vara tillräckligt kompetent för att kunna göra kravställning vid upphandlingar och inköp av exempelvis system och teknik.

Det finns mycket som kan gå fel inom IT-projekt. Det beror inte bara på projektledaren utan det kan hända mycket oväntat vid komplexa IT-projekt. Däremot med skarpa projektledare går det att få ett bättre slutresultat och få varningar i god tid om något är på väg att gå fel.

IT-projektledarens viktigaste förmågor

Att vara kunnig inom sitt område är en grundförutsättning. Det går inte att exempelvis göra kravställningar och upphandlingar utan att ha gedigna kunskaper inom sitt område. Däremot måste även en projektledare ha organisations-och ledarskapsförmåga.

Organisationsförmågan är viktig för att kunna strukturera arbetet på kort och lång sikt. Inga detaljer får missas. Ledarskapsförmågan är viktig för att bygga förtroende och kunna leda så arbetet blir utförts. Därför om företaget behöver en projektledare är det bra att vända sig till en partner som kan matcha företagets behov mot rätt person.

Lämna en kommentar